Beta HCG (Kanda gebelik testi) Nedir?

[ 

HCG (insan koryonik gonadotropin) glikoprotein yapıda bir hormon olup alfa ve beta olmak üzere iki çeşidi vardır. Alfa HCG yapısal olarak diğer glikoprotein yapılı hormonlara benzer. Gebelik tesbiti ve takibi için kandan bakılan HCG türü beta HCG’dir. Aç ya da tok bakılması gerekmez. Normal rahim içi gebeliğin yanısıra dış gebeliklerde de beta HCG artar.

Beta HCG nerden salgılanır ve kan değerleri nasıl yorumlanır?

Beta HCG embriyonun plasentayı oluşturacak olan sinsityotrofoblast adı verilen hücrelerinden salgılanır. Normal yolla oluşan veya aşılamayla elde edilen gebelikte yumurta ve sperm kadının tüpünde karşılaşıp döllenme gerçekleştikten 5-6 gün sonra rahme ulaşarak tutunma gerçekleşir ve rahme tutunan embriyo kana HCG salgılamaya başlar. Tüp bebek tedavisinde ise rahim içerisine doğrudan embriyo transfer edilir ve yine embriyo rahme tutunduktan sonra kanda beta hcg tespit edilebilir.

Beta HCG değerlerinin 5 mIU/ml’den yüksek saptanması pozitif test sonucu olarak kabul edilir. Beta HCG döllenmeden 8-11 gün kadar sonra kanda tespit edilebilir. Beta HCG değeri 1000 mIU/ml’nin üzerinde iken ultrason ile gebelik kesesi görülebilmektedir ve özellikle 1500’ün üzerindeki değerlerde vaginal ultrason ile sağlıklı gebeliklerde muhakkak rahim içi kese görülmelidir. Görülmediği taktirde özellikle dış gebelik ihtimali üzerinde durulmalıdır.

Beta HCG’nin erken gebelik döneminde belli bir artış hızı göstermesi beklenilmektedir (özellikle ilk 6-7 hafta). Pratikte 48 saatte bir yaklaşık iki katına çıkması (%65 ve üzerinde artış) rahim içerisinde yerleşmiş olan sağlıklı bir gebelik varlığına işaret etmekteyken çok yüksek düzeylerdeki beta HCG değerleri ya da yavaş artan değerler gebelikle ilgili olarak istenmeyen durumlar yaşanabileceği noktasında takip açısından önemlidir (örneğin aşırı yüksek değerler üzüm gebeliği yada yavaş artış muhtemel sağlıksız ve düşükle sonuçlanacak gebeliği gösterebilmektedir).

Beta HCG gebeliğin sonuna kadar artış göstermemektedir. Kanda maksimum seviyesine 8-10. gebelik haftalarında ulaşır. Gebeliğin özellikle ikinci üç ayından itibaren (20 hafta) seviyesi azalır.

Çoğul gebeliklerde beta hcg değeri tekil gebeliklere göre daha yüksektir.

Embriyo transferi sonrası kanda beta HCG değerine ne zaman bakılmalıdır?

Transferden 5-6 gün sonra dahi kanda pozitif sonuçlar tespit edilebilse de genellikle transferden 12 ya da 14 gün sonra bakılması tercih edilir. Transfer sonrası bakılan ilk test negatif ise bakılan laboratuar açısından kontrol amaçlı olarak ikinci kez farklı bir laboratuarda testin tekrar edilmesi mantıklı görünmektedir. Pozitif neticelerin de en azından 48 saat sonra aynı laboratuarda yapılacak olan ikinci bir beta HCG testiyle teyit edilmesi ve artış hızının değerlendirilmesi uygundur.

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bize Ulaşın

Scroll to Top