Mikro TESE nedir ? Kimlere uygulanır ?

Sperm analizinde hiç sperm çıkmaması durumuna azoospermi denir. Azoosperminin çok sayıda nedeni olabilir. Bunlar genel olarak testisin sperm üretememesi veya sperm kanallarında tıkanıklık sonucu spermin menide çıkmamasına neden olarak azoospermiye yol açabilir. Altta yatan nedene yönelik uygun tıbbi ve cerrahi yöntemler ile başarı sağlanamıyorsa üremeye yardımcı tekniklerde kullanılmak üzere sperm bulunması için mikro TESE yöntemi uygulanabilir. Mikro TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) ameliyathanede lokal veya genel aneztezi altında mikroskop yardımıyla testislerin açılıp içinde meni taşıyan tüplerin alınması yöntemidir. Çıkarılan testis dokularına laboratuar ortamında bir takım işlemler uygulanarak tüp bebek işleminde kullanılmak için sperm elde edilir. Çok nadir bazı hastalıklar dışında (sertoli cell only sendromu) yüksek başarı ile mikro TESE yöntemiyle sperm elde edilebilir.

 

TESE ile MikroTESE arasındaki fark nedir?

Mikro TESE işleminde TESE ‘den farklı olarak testisten sperm bulmak için işlem mikroskop altında gerçekleştirilir. Bu şekilde sperm içeren tubul denilen yapılar daha başarılı şekilde farkedilip uygun yerden küçük boyutlarda biyopsi yapılması sağlanılmış olur.

 

TESE’ye alternatif sperm bulma teknikleri var mıdır ?

Özellikle testiste sperm üretiminde problem olmadığı düşünülen ve sorunun doğumsal ya da edinsel olarak spermi testis dışına taşıyan kanallarda olduğu düşünülen hastalarda TESA veya PESA denilen işlemlerle sperm bulunabilir.(Örneğin Kistik fibrozis hastalarında doğumsal olarak kordonun olmaması ya da isteğe bağlı vazektomi denilen kısırlaştırıcı operasyon geçirniş kişiler gibi) .TESE işlemine göre daha az girişim gerektiren daha basit işlemlerdir.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu): Testisten spermin iğneyle alınması.
PESA (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu): Testisin epididim denilen kanalından iğneyle sperm alınması işlemi

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bize Ulaşın

Scroll to Top